НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Інформація про розпорядження

Тип розпорядження зупинення
Вид цінного паперу акції
Номер 160-КФ-З
Дата 30.05.2018
Коментар ПАТ «Фондова компанія «Автоальянс-інвест»
Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку т.в.о. директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів Хохлова Наталія Віталіївна, на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 року за №822/23354, та відповідно до документів, наданих Приватним акціонерним товариством «Фондова компанія «Автоальянс-інвест», місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Сторокиївська, 10, код за ЄДРПОУ 22926761, на зупинення обігу акцій у зв’язку з прийняттям рішення про припинення шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Зупинити обіг простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Фондова компанія «Автоальянс-інвест».

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями цього випуску: "01" червня 2018 року.
← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 27 жовтня НКЦПФР візьме участь у ХІ Щорічному форумі з корпоративного права
    Детальніше →
  • 22 вересня – 18 листопада фахівці НКЦПФР візьмуть участь у програмі щодо європейської інтеграції для регуляторів ринків фінансових послуг
    Детальніше →
  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
 →